İç Mimarlıkta: Biçim + Yapı Graeme Brooker Sally Stone Neslihan Şık

 ic mimarlikta bicim yapi graeme brooker sally stone neslihan sik

İç Mimarlıkta: Biçim + Yapı isimli kitabın yazarı Graeme Brooker Sally Stone çevirmeni Neslihan Şık olarak belirtilmiştir. Literatu?r® İç Mimarlık Temelleri Dizisi, iç mimarlığa ve iç mimarlığın altında yatan fikirlere temel bir giriş sağlar. Kitap içerisinde temel teorileri desteklemek u?zere modern çalışmalardan ayrıntılı incelemeler kullanılmıştır. Böylelikle, elinizdeki kitap tu?m iç mimarlık ve tasarım öğrencilerine ve konuya genel bir ilgisi olan okuyuculara değerli bir kaynak sunar.

Serinin ilk kitabı olan Yapı + Biçim, mevcut bina ve yeni yapılacak ekler arasındaki ilişkinin kurulmasından mekânın içinde yer alacak önemli tasarım öğelerinin konumlandırılmasına kadar iç mekân tasarımı ve yeniden kullanımıyla ilgili temel du?şu?nceleri gözden geçiriyor. Kitap, yeni bir ekin tasarımının yapımında kullanılmak u?zere mevcut binanın anlaşılmasına ve ondan faydalanılmasına yönelik bir analiz yöntemi önermektedir.

İç Mimarlık Temelleri Dizisi aynı zamanda Biçim + Yapı, Doku +Malzeme, Eşya + Aksesuar ve İç Mekânın Çizimi ve Sunumu gibi kitapları da içermektedir.

İç Mimarlıkta: Biçim + Yapı kitabının sayfa miktarı : 176
İç Mimarlıkta: Biçim + Yapı kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

İç Mimarlıkta: Biçim + Yapı Graeme Brooker Sally Stone Neslihan Şık

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Reklamlar

Bir Mimarlığa Doğru Le Corbusier

 bir mimarliga dogru le corbusier

Bir Mimarlığa Doğru isimli kitabın yazarı Le Corbusier olarak belirtilmiştir. Hayatı boyunca tutkuyla bağlandığı mimarlığın ardında yatan gerçekliğe ulaşmak için bıkıp usanmadan çalışan ve yaşamını coşku dolu bir serüvene dönüştüren, 20. yüzyılın mimarlık ustası Le Corbusierden modern mimarlığa ışık tutan bir başyapıt: “Bir Mimarlığa Doğru”.
Bir manifesto niteliğindeki bu yapıtında Le Corbusier, mimarlardan, kendisinin birer yalan olarak nitelediği biçemleri yadsımalarını ve tüm yaşamsal özlerinden boşaltılmış eski modelleri kopya etmeyi bırakmalarını istiyor. Büyük bir coşkuyla, onları, mimarlığın -temel ilkeleri çoğunlukla unutulan ya da göz ardı edilen- canlı kaynaklarına, yalın asal geometrik biçimlere dönmeye çağırıyor.
21. yüzyıla girerken modern mimarlık akımının insanın yaşadığı çevreyi yiyip yutan dev bir öğütücüye dönüştüğü göz önüne alındığında, Le Corbusiernin savunduğu ilkelerle zamanda bir yolculuk yapmak, nereden nereye geldiğimizi görmek açısından belleğimizi tazeleyecek, onun yapıtlarını daha iyi çözümlememizi sağlayacak.
“Mimarlık, yapım sorunlarının dışında, onların ötesinde sanatsal bir gerçek, duygusal bir olgudur… Mimarlık ruhun saf yaratısıdır…”

Bir Mimarlığa Doğru kitabının sayfa miktarı : 336
Bir Mimarlığa Doğru kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Bir Mimarlığa Doğru Le Corbusier

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Adım Adım Yapı Malzemeleri Manfred Hegger Hans Drexler Martin Zeumer Volkan Atmaca

 adim adim yapi malzemeleri manfred hegger hans drexler martin zeumer volkan atmaca

Adım Adım Yapı Malzemeleri isimli kitabın yazarı Manfred Hegger Hans Drexler Martin Zeumer çevirmeni Volkan Atmaca olarak belirtilmiştir. “Adım Adım” dizisinin dördüncü kitabı Yapı Malzemeleri adını taşıyor. Dizinin bir önceki kitabı Taşıyıcı Sistemlerde olduğu gibi, mimarlık ve inşaat mühendisliği disiplinleri arasında bir köprü kurmanın amaçlandığı kitap, mimari tasarım sürecinin hemen her aşamasında karşımıza çıkan, tasarım fikirlerini hayata geçirmek için kullandığımız yapı malzemelerine odaklanıyor. Yapı malzemelerinin yapım faaliyetinin temelini oluşturduğu kadar, insanlar ve binalar arasındaki iletişimi sağladığı bilgisinden hareketle, malzemelerin gerek tasarımı gerekse inşa edilecek yapının görünüşünü doğrudan ilgilendiren yönleri üzerinde duruluyor. Farklı türde malzemelerin bilinçli kullanıldığında tasarıma sunabileceği geniş olanaklar kitabın odak noktasını oluşturuyor. Her malzemenin ancak içinde bulunduğu bağlamla anlam kazanabileceği, bu yüzden de malzemelerin yorumlanmaya ve yeniden anlamlandırılmaya açık olduğu vurgulanıyor. Malzemelerin fiziksel ve duyusal dünyasının keşfedilebilmesi için öncelikle yapı malzemelerinin temel özellikleri tanımlanıyor, ardından belli başlı malzeme türleri ayrı başlıklar altında incelenerek ayırt edici özellikleri ele alınıyor. Kitabın son bölümünde ise malzeme kullanımına ilişkin tipik tasarım yaklaşımları ve ilkeleri açıklanıyor.

Adım Adım Yapı Malzemeleri Manfred Hegger Hans Drexler Martin Zeumer Volkan Atmaca

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Mimarlıkta Teknik Resim Orhan Şahinler

 mimarlikta teknik resim orhan sahinler

Mimarlıkta Teknik Resim isimli kitabın yazarı Orhan Şahinler olarak belirtilmiştir. Ülkemizdeki mimarlık eğitiminin temel kitaplarından biri haline gelmiş olan Mimarlıkta Teknik Resimin son iki baskısı Yapı-Endüstri Merkezi tarafından yapıldı. Mimar-öğretim üyeleri Orhan Şahinler ve Fehmi Kızılın geniş, bilgi, deneyim ve birikimlerine dayalı çalışmalarının güncelleştirilmiş, genişletilmiş beşinci ve altıncı baskısının formatı da öncekilerden farklı.

Kitap, yalnızca teknik resme ilişkin bilgileri doğrudan aktarmakla yetinmiyor, teknik resmi mimarlığın proje düzenleme bilgileri, yapı bilgisi, detaylar, perspektif türleri, şantiye bilgileri, proje örnekleri, çizim örnekleri gibi alt dallarına ilişkin bilgilerle destekleyip somutlaştırarak öğretiyor.

324 sayfa, 500ü aşkın çizim.

Mimarlıkta Teknik Resim kitabının sayfa miktarı : 0
Mimarlıkta Teknik Resim kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Mimarlıkta Teknik Resim Orhan Şahinler

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Merkezi Bir Kent Parçası Kentsel Tasarım Projesi Kadri Atabaş

 merkezi bir kent parcasi kentsel tasarim projesi kadri atabas

Merkezi Bir Kent Parçası Kentsel Tasarım Projesi isimli kitabın yazarı Kadri Atabaş olarak belirtilmiştir. Kadri Atabaş, Ankara mimarlığının önemli figürlerinden. Ankaranın başkent olma sürecinden bugüne değin gerçekleştirdiği büyük ve önemli projelerden biri olarak görülebilecek AŞOT projesi, Ankaranın büyük proje geleneğinin bir devam olarak okunabilir. Atabaş öncülüğündeki çalışma grubunun gerçekleştirdiği bu proje Türkiyede kitaplaştırılan ilk kentsel tasarım projesi olması nedeniyle öncü bir çalışma olarak nitelenebilir.

Merkezi Bir Kent Parçası Kentsel Tasarım Projesi kitabının sayfa miktarı : 144
Merkezi Bir Kent Parçası Kentsel Tasarım Projesi kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Merkezi Bir Kent Parçası Kentsel Tasarım Projesi Kadri Atabaş

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları Uluengin

 osmanli anit mimarisinde klasik yapi detaylari uluengin

Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları isimli kitabın yazarı Uluengin olarak belirtilmiştir. Fatin Uluengin, elli sekiz yıllık meslek yaşamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptığı çalışmalar, hemen hemen bütün Türkiyeyi dolaşarak derlediği verilerle hazırladığı kitapta bütüne anlam kazandıran detayları araştırmacılara sunuyor. Değerli bir arşivi günışığına çıkaran bu çalışma aynı zamanda Osmanlı klasik yapılarındaki detayları yapı ve süsleme özellikleriyle tanıtan bir kaynak kitap niteliğinde. Kitapta bu detaylar Alemler, Baba

lar, Çörtenler, Geçiş Elemanları, Kapılar, Kemerler, Kubbeler, Lokma Parmaklıklar, Mihrablar, Minareler, Minberler, Nişler, Ocaklar, Pencereler, Silmeler, Stalaktitler, Süsleme Elemanları, Sütunlar, Şebekeler, Vaaz Kürsüleri başlıkları altında sunuluyor.

Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları kitabının sayfa miktarı : 0
Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları Uluengin

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyonlar Z. Ahunbay

 tarihi cevre koruma ve restorasyonlar z ahunbay

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyonlar isimli kitabın yazarı Z. Ahunbay olarak belirtilmiştir. Tarihî çevrenin ve tarihî yapıların korunması bilinci Türkiye’de yeni yeni gelişen bir olgu. Üniversitelerimizde restorasyon kürsülerinin geçmişi ise çok kısa. Buna karşılık son yıllarda, biraz zorunluluktan biraz da ilgi ve sevgiden, genç mimarlar ve mimarlık öğrencileri restorasyon konusuna çok daha fazla eğiliyorlar. Bu nedenle yayımlandığında ilgiyle karşılanan kitap, koruma düşüncesinin kuramsal temeli ve korunacak değerlere ilişkin ölçütlerle başlıyor. Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler, restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar, restorasyon projesinin hazırlanması ve restorasyon tekniklerinin yanısıra tarihî çevre koruma anlayışı ve kültür varlıklarının korunması ile ilgili örgütlenme ve yasalara da yer veriyor.

Ayrıca Carta del Restauro, Venedik Tüzüğü, Amsterdam Bildirgesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 378 sayılı ilke kararı metinleri kitabın ek bölümünde yer alıyor.

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyonlar kitabının sayfa miktarı : 0
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyonlar kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyonlar Z. Ahunbay

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme