Anadolunun Gizli İnancı Nusayrilik Hüseyin Türk

 anadolunun gizli inanci nusayrilik huseyin turk

Anadolunun Gizli İnancı Nusayrilik isimli kitabın yazarı Hüseyin Türk olarak belirtilmiştir. Yaygın ve köklü bir inanç sistemi olan Nusayrilik (Arap
Aleviliği), yıllardan beri sosyal bilimcilerin ilgisini
çekmiş olmasına karşın konuyla ilgili yerli ve yabancı
yayınlar yetersizdir, yazılanlar da Nusayrilik inancını
aşağılayan, spekülatif ve yanlı yazılardır. Bu çalışma
türbe inancı, Hızır kültü ve Nusayrilik hakkında
bilimsel araştırmaya dayalı ayrıntılı bilgi vermektedir.
Nusayriliği oluşturan Nusayri bayramları, reenkarnasyon
(tenasüh) inancı, Hz. Alinin ilâhi yönü ve Nuşayriliğin
kutsal metinleri, kültürel antropolojik bir yaklaşımla
ele alınmıştır. Çalışma ayrıca, dışa kapalı bir toplum
olan Nusayrililerin yaşam tarzları, gelenekleri ve halk
arasında dolaşan Hızır efsaneleriyle
zenginleştirilmiştir. Eser genel olarak “Nusayrilik,
Anadolu Aleviliğinden, eski Türk inançlarından ve
Hıristiyanlıktan bazı öğeleri bünyesinde barındıran
senkretik bir inanç sistemi midir?” sorusunun cevabını
araştırıyor.

Anadolunun Gizli İnancı Nusayrilik kitabının sayfa miktarı : 320
Anadolunun Gizli İnancı Nusayrilik kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Anadolunun Gizli İnancı Nusayrilik Hüseyin Türk

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Reklamlar

Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve Zerdüşt Öğretisi Ethem Xemgin

 aleviligin kokenindeki mazda inanci ve zerdust ogretisi ethem xemgin

Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve Zerdüşt Öğretisi isimli kitabın yazarı Ethem Xemgin olarak belirtilmiştir. “…Alevilik kısa bir süre öncesine kadar tabu olarak görülürdü. Aleviliğin isminden bile söz edilmezken, son zamanlarda bu konuda bir yayın furyası başlatıldı.
Ancak bölgenin değişik sorunlarında olduğu gibi, bu soruna da farklı ve çarpık yaklaşıldığını görmekteyiz. Alevilerin büyük bir kesimi kendilerini İslamiyetin bir mezhebi olarak kabul ederlerken, yaşam tarzı ve inançlarının İslamiyetle pek uyumlu olduğu söylenemez.
Diğer yandan, Aleviliğin meşru konumunu benimsediği söylenemiyecek olan T.C. Devleti yönetimi Alevilerin Türk olduğu, Kürt olanların ise Alevi olamayacağı tezlerini destekleyip işlemektedir. Bir dini inanç ve yaşam felsefesi olarak bilinen Aleviliğin tekelleştirilmesi de ilginç bir durumdur.
İşte bu çarpıklıklara yanıt verebilmek; Aleviliğin kültürel ve dini temel ilkeleri ile değerlerinin kaynağını bulabilmek için bölgenin eski dini inançları ve onlara dayanan dini kültürel değerleri araştırmaya giriştim…
Bu kitabımızda Alevi kültürünün ve temel ilkeleri ile değerlerinin kökenindeki mazda dini inancı ve Zerdüşt öğretisinin olduğunu ortaya koyup işlemeye çalışıyorum.”

Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve Zerdüşt Öğretisi kitabının sayfa miktarı : 189
Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve Zerdüşt Öğretisi kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve Zerdüşt Öğretisi Ethem Xemgin

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Dergahın Sırrı – Aleviliğin Kayıp Hafızası Erdoğan Çınar

 dergahin sirri aleviligin kayip hafizasi erdogan cinar

Dergahın Sırrı – Aleviliğin Kayıp Hafızası isimli kitabın yazarı Erdoğan Çınar olarak belirtilmiştir. Hacı Bektaş Veli Dergâhı uzun ömründe, çok badireler yaşamış her defasında, bir canlı refleksi ile dışardan gelen tehditlere karşı kendisini ustalıkla, metanetle, sabırla savunmuş ve zamandan zamana, iklimden iklime geçerek kendisini hiç bilmediğimiz bir geçmişten bu güne taşımayı bilmiş eşine az rastlanır bir mabettir.
Bu ünlü Alevi Dergâhı bir sırlar mektebidir. Bu gizem okulunun müfredatı da sırdır, kendisi de sırdır.
Hacı Bektaş Veli Dergâhı farkında bile olmadığımız uzak geçmişimizin ayakta kalmış tek şahidi, yazılması memnu kılınmış bir tarihin elde kalmış son belgesidir.
Bu çalışma Hacı Bektaş Veli Dergâhının bilinmeyen tarihi ve bu dergâhın son büyük mürşiti Hacı Bektaş Veli eliyle ikmal edilmiş bir köklü misyon üzerinedir.
Bu çalışma kendi alanında bir ilktir. Konu bütünlüğü sağlamak kaygısı ile önceki çalışmalarımızdan zorunlu olarak alıntı yaptığımız kısa bir kaç tekrar dışında burada söylenenleri daha önce okuyan, yazan ya da duyan olmadı.
Hiçbir şeyin farkında olmadığımız bir yerdeyiz. Bulanık bir masaldan çıkmış gibiyiz. Hangi kayadan koptuk, hangi daldan düştük bilemiyoruz. Geçmişimize gavur muamelesi yapmaktan neredeyse gurur duyuyoruz. O büyük mazi yedi kat yabancı bize. Zihnimize itiş kakış yerleştirilen devlet malı yalanlarla sıkı sıkıya ahbap olmuşuz. Onlarsız bir günümüz bile geçmiyor.
Bu çalışma bir nevi devlet malına zarar verme girişimidir.

Erdoğan Çınar

Dergahın Sırrı – Aleviliğin Kayıp Hafızası Erdoğan Çınar

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Buyruk Fuat Bozkurt

 buyruk fuat bozkurt

Buyruk isimli kitabın yazarı Fuat Bozkurt olarak belirtilmiştir. Buyruk, sözlü öğreti ve şiir geleneğine dayanan Alevi
inançlarının, düzsöz ile yazılmış sayılı örneklerinden
biri; en önemlisi. Özgün yazmalar karmaşık bir yumağı
andırır. Söylence, tören, ile öğreti ve öğütler iç içe
anlatılır. Buyruk aynı zamanda konuyu bilmeyen,
gelenekle yoğrulmamış, sevi odunda pişmemiş kişilere de
bir kılavuzdur.

Özgünlüğü bozulmadan, yeni bir kurgu ve açıklamalarla
sunulan bu yayında tüm güçlükler aşılmış durumda. Ayrıca
eklenen Ahmet yesevi Fakr-nâmesi kitaba yeni bir boyut
kazandırıyor. Tüm bu sunumu ile Buyruk yeniden
uyandırılmış çerag, dos elinden sunulmuş dolu işlevinde.

Gökkuşağını andıran çok renkli ışıklar içinde bir
yansıma. Buyruk, bir yol ve yüreğin iç tüzüğü, daha
doğrusu anayasasıdır. Çağlarca baskı altında tutulan bir
halk tabakasının elkitabıdır. Yüzyıllar boyu karanlıkta
kalmıştır. Varlığı bilinmesine karşın yadsınmıştır.

Buyruk kitabının sayfa miktarı : 237
Buyruk kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Buyruk Fuat Bozkurt

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Alevi Kimliği T. Olsson E. Özdalga C. Raudvere Bilge Kurt Torun Hayati Torun

 alevi kimligi t olsson e ozdalga c raudvere bilge kurt torun hayati torun

Alevi Kimliği isimli kitabın yazarı T. Olsson E. Özdalga C. Raudvere çevirmeni Bilge Kurt Torun Hayati Torun olarak belirtilmiştir. Alevi uyanışı, 1980lerin sonundan bu yana Türkiye gündeminin hep ilik sralarında yer alan bir kavram oldu. Yüzyıllar boyunca kapalı bir cemaat halinde var olan Aleviliğin kamusal alanda görünürlük kazanmasına, Alevilik-Bektaşilik literatüründe yaşanan gerçek bir patlama eşlik etti. İstanbuldaki İsveç Araştırma Enstitüsünün 25-27 Kasım 1996 tarihleri arasında düzenlediği “Osmanlı Ve Modern Türkiye Alevilerinde Din, Kültürel Kimlik Ve Toplumsal Örgütlenme” başlıklı konferansa sunulan tebliğlerin derlemesinden oluşan bu kitap, Alevi kimliğini ve Ali odaklı mezhepleri tarihi/efsanevi aka plan, tarih inşa süreci, günümüzdeki “uyanış”a eşlik eden kentleşmenin getirdiği yeni sorunlar ve yeni söylemler bağlamlarında ele alıyor. SabetaylıkEhl-i Hak, Nusyrilik, Dürzilik gibi bazı marjinal heterodoks akımları irdeleyen makaleler ise kimlik inşa sürecinin hem “iç” dini tarih, hem de “dış” siyasal ve toplumsal yönleri üzerinde duruyor.

Alevi Kimliği kitabının sayfa miktarı : 276
Alevi Kimliği kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Alevi Kimliği T. Olsson E. Özdalga C. Raudvere Bilge Kurt Torun Hayati Torun

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Alevi Bektaşi Nefesleri Abdülbaki Gölpınarlı

 alevi bektasi nefesleri abdulbaki golpinarli

Alevi Bektaşi Nefesleri isimli kitabın yazarı Abdülbaki Gölpınarlı olarak belirtilmiştir. XIII. yüzyıl, Anadoluda, Türk diliyle meydana gelen edebiyatın bir dönüm, bir ayrım devirler. Bu devirde yetişen ve devirler aşan büyük şair Yunus Emre, bir yandan İran edebiyatından aldığımız kelimelerle örülmüş, aruzla meydana gelmiş şiirlerle, çağdaşı Sultan Veled gibi divan edebiyatını hazırlarken öbür yandan heceyle ve yabancı kelimelerden kaçınarak oldukça katıksız bir Türkçeyle yazdığı şiirlerle halk edebiyatına tükenmez bir ilham kaynağı sunuyordu.

Alevi Bektaşi Nefesleri kitabının sayfa miktarı : 0
Alevi Bektaşi Nefesleri kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Alevi Bektaşi Nefesleri Abdülbaki Gölpınarlı

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Anadolunun Gizli Kültürü-Alevilik Nejat Birdoğan

 anadolunun gizli kulturu alevilik nejat birdogan

Anadolunun Gizli Kültürü-Alevilik isimli kitabın yazarı Nejat Birdoğan olarak belirtilmiştir. Nejat Birdoğan, 30 yılı aşan bir gözlemin ve araştırmanın ürünü olan bu kitabında, Anadolu gizli kültürü Aleviliği gün ışığına çıkarıyor.

Kitaptan bazı konu başlıkları: Alevi Tarihi… İslam Öncesindeki Kimi Oğuz İnanışları, Selçuklu Yönetiminde Oğuzlar… Oğuzlar Anadoluda… Baba İshak Ayaklanması… Hacı Bektaş ve Mevlana… Osmanlılar Döneminde Aleviler… Şah Kulu Ayaklanması… İslam Tarihi ve Aleviler… Aleviliğin Coğrafyada Dağılışı ve Ocaklar… Alevi İnanç ve Kültürü… Alevilikte Kurana Bakış… Alevi Hukuku-Düşkünlük… Alevi Felsefesi… Alevilikte On İki Hizmet… Dört Kapı-Kırk Makam… Alevi Törenleri… Alevi Cemlerinde Dualar… Alevilikte Kurban… Alevilikte Ölüm… Alevilikte Sayılar ve Renkler… Anadolu Bacıları (Bacıyan-ı Rum)… Alevi Zakirleri ve Ozanları… Alevi Müziği… Samahlar… Alevilik-Şamanlık İlişkileri… Alevilik-Ahilik İlişkileri… Alevilik-Hıristiyanlık Benzerlikleri…

Anadolunun Gizli Kültürü-Alevilik kitabının sayfa miktarı : 528
Anadolunun Gizli Kültürü-Alevilik kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Anadolunun Gizli Kültürü-Alevilik Nejat Birdoğan

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme