Miskinler Tekkesi Reşat Nuri Güntekin

 miskinler tekkesi resat nuri guntekin

Miskinler Tekkesi isimli kitabın yazarı Reşat Nuri Güntekin olarak belirtilmiştir. Miskinler Tekkesi; Türkiyedeki dilencilerin dünyasını ve cahil hocaları başarıyla tasvir eder. Güntekinin en dikkate değer eserlerinden biridir. Padişah II. Mahmut dönemi ileri gelenlerinden olup padişaha yakınlığıyla tanınan Kocabaş Kazasker Şemsettin Mollanın torununun hayatı üzerine kurulmuş bir kitaptır. Padişahın ekmek kırıntılarının kat kat işlemeli bohça ve sedef kutularda saklandığı bir ortamda, padişah dilencisi bir dedenin torunu olan ve hem Meşrutiyet hem Cumhuriyet dönemlerinde yaşayan roman kahramanı, bir çeşit soyaçekimle, dilenciliği meslek edinir.

Miskinler Tekkesi kitabının sayfa miktarı : 208
Miskinler Tekkesi kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Miskinler Tekkesi Reşat Nuri Güntekin

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Bir Kadın Düşmanı Reşat Nuri Güntekin

 bir kadin dusmani resat nuri guntekin

Bir Kadın Düşmanı isimli kitabın yazarı Reşat Nuri Güntekin olarak belirtilmiştir. Yazarın, farklı kapak tasarımıyla daha önce yayımlanan diğer romanları gibi bu eser de ilk baskısı veya tefrikasından yararlanılarak yayına hazırlanmıştır. Okurun dönemin dilini ve Güntekinin üslubunu anlayabilmesi açısından, editoryal müdahale yapılmayıp sadece baskı hataları düzeltilmiş ve gerekli dipnotlar eklenmiştir.

Bir Kadın Düşmanı kitabının sayfa miktarı : 172
Bir Kadın Düşmanı kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Bir Kadın Düşmanı Reşat Nuri Güntekin

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Çamlıcadaki Eniştemiz Abdülhak Şinasi Hisar

 camlicadaki enistemiz abdulhak sinasi hisar

Çamlıcadaki Eniştemiz isimli kitabın yazarı Abdülhak Şinasi Hisar olarak belirtilmiştir. .
“Abdülhak Şinasiyi okurken, nesrin yazı olduğunu, konuşma olmadığını tekrar hatırladım. Abdülhak Şinasi, nesre son zamanlarda unutur gibi olduğumuz bu mevkiini iade eden muharrirlerimizdendir.”
- Ahmet Hamdi Tanpınar

“Aşağı yukarı Fahim Bey ve Biz dışındaki bütün yazdıkları onun, artık özlemini çektiği bu dünyayı anlatmasına birer bahanedir. Belki Abdülhak Şinasi Hisarın suçu yalnızca bu kadarcıktır: O dünyanın özlemini çekmek… bu kadar. Çamlıcadaki Eniştesi bahanedir. Kitap ne romandır ne de hikâye. Öyle bir kitaptır. Abdülhak Şinasi Hisarın dili bile acı acı özlemini çektiği o dünyaya bağlıdır”

Çamlıcadaki Eniştemiz kitabının sayfa miktarı : 224
Çamlıcadaki Eniştemiz kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Çamlıcadaki Eniştemiz Abdülhak Şinasi Hisar

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Define Mehmet Rauf

 define mehmet rauf

Define isimli kitabın yazarı Mehmet Rauf olarak belirtilmiştir. Yazınımızın önemli başyapıtlarından Eylül romanının yazarı Mehmet Rauf’un Define ve devamı Kan Damlası adlı romanları, polisiye roman türünün sürükleyici örneklerindendir. Define’de, Divan şairi Fuzûlî’nin Divan’ındaki kimi sözcüklerle şifrelenip nerede gizlendiği belirtilen altın paraların ve mücevherlerin bulunuş serüveni, heyecanlı bir dille anlatılır. Define, yayımlandığı dönemde olduğu

Define kitabının sayfa miktarı : 92
Define kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Define Mehmet Rauf

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Salgın-Madalyonun Ters Tarafı Reşat Nuri Güntekin

 salgin madalyonun ters tarafi resat nuri guntekin

Salgın-Madalyonun Ters Tarafı isimli kitabın yazarı Reşat Nuri Güntekin olarak belirtilmiştir. Salgın, Cumhuriyetin ilk yıllarında, Anadolunun bir ilçesinde geçiyor. İlçeye bağlı ama ondan uzak bir köyde tanımlanamayan bir salgın hastalık başgösterir. Bunu önceleri çok umursamayan kaymakam ve yardımcısı, koltuk kaygısına düşünce duruma müdahale etmek isterler.
Madalyonun Ters Tarafı, Salgının tam tersine, bir insan öyküsünü anlatıyor; sessiz, sakin bir kimyager olan profesör Celil Hıfzı Bey, dırdırcı ve gösteriş düşkünü eşi Sadiye Hanım ve Celil Hıfzı Beyin adeta bir kopyası olan oğulları Rıfkının öyküsünü…
Reşat Nurinin daha önce kitap olarak basılmış, sadece dönemin gazetelerinde tefrika edilmiş bu iki uzun öyküsünün en önemli özelliği, uzun yıllar önce yazılmış olmalarına rağmen günümüze de kolaylıkla uyarlanabilmeleri.

Salgın-Madalyonun Ters Tarafı kitabının sayfa miktarı : 135
Salgın-Madalyonun Ters Tarafı kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Salgın-Madalyonun Ters Tarafı Reşat Nuri Güntekin

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Sultan Hamid Düşerken Nahid Sırrı Örik

 sultan hamid duserken nahid sirri orik

Sultan Hamid Düşerken isimli kitabın yazarı Nahid Sırrı Örik olarak belirtilmiştir. “Nahid Sırrı Örikin tutumu, İkinci Meşrutiyetten, İttihat ve Terakkiden, Sultan Hamidden söz açan öteki romancıların tutumlarına hiç mi hiç benzemiyor: İttihat ve Terakkinin zorbalığına karşı çıkıyorlardı o romancılar ama hiçbirinin aklından 31 Martı sevimli göstermek ya da Sultan Hamidi tutmak geçmiyordu; oysa Nahid Sırrı Örikin gönlü de, kafası da Sultan Hamidden yana. Ne var ki Balzacın kralcı oluşu toplumsal gerçekliği nesnel gelişmesi içinde vermesine nasıl engel olmamışsa Nahid Sırrının Sultan Hamidden yana olması da toplumumuzun belirli bir tarihsel kesitini bütün gerçekliğiyle yansıtmasına engel olamamış.”
-Fethi Naci-

“Nahid Sırrı Örik, statik kuralları belirlenmiş somut bir tarihsel dönemden, dinamik ve sürekli olarak değişen somut bir tarihsel döneme geçişi, Nimetin (somut) bireysel tarihiyle temellendirir. İki meşrutiyet arası dönemde sıradan, alelade ve herhangi bir paşa kızı olan Nimet, bu devingen somut tarih içinde, akılalmaz ölçüde tutkulu ve hırslı (kocasını Abdülhamidden sadrazamlık istemeye sevkedecek kadar) bir Balzac ya da Dostoyevski tipine dönüştürür.”
-Hilmi Yavuz-

Sultan Hamid Düşerken kitabının sayfa miktarı : 262
Sultan Hamid Düşerken kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Sultan Hamid Düşerken Nahid Sırrı Örik

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

İntibah Namık Kemal

 intibah namik kemal2

İntibah isimli kitabın yazarı Namık Kemal olarak belirtilmiştir. Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk edebî romanı olan İntibahta Namık Kemal, ruhsal çözümlemelerin yanı sıra dış dünya tasvirlerine de yer vermiştir.

Romanda hayatları ve karakterleri birbirinden tamamen farklı iki kadın ile onların arasında kalan bir adamın birleşen hayatları başarıyla resmedilmiştir. Üç kahramanın yaşadığı olaylar bireysel olmaktan çıkarılıp toplumsal yönleriyle de ele alınmıştır. Bu anlamda başarılı bir “ilk” olmuştur.

İntibah kitabının sayfa miktarı : 160
İntibah kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

İntibah Namık Kemal

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Hikayeler Ahmet Hamdi Tanpınar

 hikayeler ahmet hamdi tanpinar

Hikayeler isimli kitabın yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar olarak belirtilmiştir. Elinizdeki kitap Ahmet Hamdi Tanpınarın daha önce yayımlanmış olan Yaz yağmuru ve Abdullah Efendinin rüyaları isimli hikaye kitapları ile dergilerde yayımlanmış fakat kitaplarına girmemiş iki hikayesinden oluşmaktadır.

Hikayeler kitabının sayfa miktarı : 364
Hikayeler kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Hikayeler Ahmet Hamdi Tanpınar

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Sanatkarlar Nahid Sırrı Örik

 sanatkarlar nahid sirri orik

Sanatkarlar isimli kitabın yazarı Nahid Sırrı Örik olarak belirtilmiştir. Nahid Sırrı Örikin “Hikaye ve romanlarının kaderi ise, aşağı yukarı hep aynı olur: Yanlış anlaşılmak. Bu kader, daha ilk hikaye kitaplarının neşriyle başlar ve sonuna kadar hep sürer. Elinizdeki kitapta var olan hikayeler de bu şanssızlıktan paylarına düşeni alırlar.” (…) “Yayınlandığı dönemde Sanatkarlar hakkında yazılanlar, daha çok hikayeleri özetlemek ve yazarın diline takılmaktan ibaret gibidir. Kimse Nahid Sırrının Maupassant tarzı olay hikayesinden Çehov tarzı durum hikayesine geçişimizde bazen katalizör, bazen de adaptör rolünü üstlenen üç beş isimden biri olduğunu yazmaz. Kimse sanatçıların kahraman olarak seçiminin sebepleri, hikayelerdeki buruk ve içli havayı yahut fiktif yapıdakı zayıf noktaları, çarpıcı noktaları önemsemez.”
M. Kayahan Özgül

Sanatkarlar kitabının sayfa miktarı : 280
Sanatkarlar kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Sanatkarlar Nahid Sırrı Örik

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme

Vassaf Bey Memduh Şevket Esendal

 vassaf bey memduh sevket esendal

Vassaf Bey isimli kitabın yazarı Memduh Şevket Esendal olarak belirtilmiştir. “Vassaf Bey”, Türk yazınının en güçlü romanlarından biridir. Gündelik yaşam ilişkilerini eksen alarak, asıl bütünü (her yönüyle kendine özgü sosyo-ekonomik bir yapısı olan 1930lar Ankarasını) olağanüstü bir başarıyla yansıtması yanında, hiç kuşkusuz günümüzün canlı, çağdaş Türkçesini yarım yüzyıl önce büyük bir ustalıkla ve en yetkin bir biçimde kullanması bakımından da büyük önem taşımaktadır…

Vassaf Bey kitabının sayfa miktarı : 250
Vassaf Bey kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Vassaf Bey Memduh Şevket Esendal

pdf kitap , kitap indir , kitap inceleme